WSPÓŁPRACA

Konferencja pt.: Mobilność w sieci…. jest miejscem spotkania przedstawicieli świata nauki, biznesu oraz instytucji samorządowych. Pomimo tego, że to pierwsza edycja wydarzenia już teraz, ze względu na światową klasę zaproszonych prelegentów, budzi ogromne zainteresowanie świata mediów, nauki, ale przede wszystkim rodziców i nauczycieli, którzy na codzień starają się być odpowiedzialnymi użytkownikami cyfrowych narzędzi komunikacji. A całość spotkania odbywać się będzie w przepięknym mieście Gdynia, które samo w sobie przyciąga swoją otwartością oraz innowacyjnością.

 

KORZYŚCI REPREZENTACYJNE
 • Merytoryczne pozycjonowanie Partnera: merytoryczny udział w dyskusjach panelowych, prezentacjach
 • Udział w pracach Rady Programowej: pozycjonowanie wśród kluczowych graczy rynkowych wpływanie na zakres tematyczny podejmowanych debat
 • utrwalenie/zbudowanie wizerunku firmy jako instytucji dbającej o odpowiedzialne korzystanie z urządzeń mobilnych, wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacyjne w codziennym funkcjonowaniu firmy,
KORZYŚCI MARKETINGOWE
 • Logotyp w materiałach wydarzenia: elektroniczna broszura, drukowane materiały wysyłkowe, materiały konferencyjne, mailingi, zaproszenia
 • możliwość promocji znaku graficznego na wszystkich opracowanych materiałach i nośnikach reklamowych w trakcie trwania konferencji oraz na etapie jej przygotowywania (w tym na zaproszeniach na konferencję, pismach przewodnich, wizytownikach, identyfikatorach konferencyjnych i innych)
 • możliwość promocji znaku graficznego podczas oficjalnych wystąpień publicznych, w szczególności wystąpień medialnych (brand placement sponsora) związanych z konferencji
 • możliwość wydzielenia specjalnej strefy w PPNT w trakcie trwania konferencji w celu prezentacji działań podejmowanych przez instytucję współpracującą, możliwość stałej ekspozycji stanowiska sponsora w trakcie trwania konferencji w wydzielonym miejscu w PPNT
KORZYŚCI MEDIALNE
 • Logotyp w newsletterach, informacjach prasowych wysyłanych przez/do mediów
 • możliwość prezentacji Partnera w przekazach medialnych
INNE KORZYŚCI
 • możliwość przeprowadzenia warsztatu reklamującego działania instytucji współpracującej
 • możliwość nawiązania współpracy zawodowej z zaproszonymi instytucjami, firmami, organizacjami rządowymi, samorządowymi czy pozarządowymi,

 

Kontakt w sprawie współpracy
Maja Czerwińska
tel. kom: 505 055 722