ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE

Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG zależy na kształtowaniu świadomości i postaw ludzi w taki sposób, aby media cyfrowe i współczesne technologie były narzędziami do osiągania celów, a nie celami samymi w sobie. Co w takim razie oznacza dla nas odpowiedzialne użytkowanie nowych technologii? 

 

  1. Używać w sposób zrównoważony będąc świadomym negatywnych skutków kompulsywnych zachowań: wychodzimy z założenia, że nałogowe i niekontrolowane używanie nowoczesnych narzędzi komunikacji jest przejawem braku równowagi w sferze psychicznej użytkownika. W tym aspekcie istotą działań Fundacji jest propagowanie idei well-being (dobrego życia, życia w dobrostanie, w równowadze). Korzystanie z internetu, smartfonów, tabletów i innych urządzeń i rozwiązań mobilnych pozostaje pod naszą kontrolą – nigdy na odwrót.
  2. Nawiązywać realne znajomości i przyjaźnie: obecnie poszczególni producenci oferują różnego rodzaju aplikacje, gry które w dużym stopniu używane są w czasie wolnym. Swoimi działaniami zwracamy uwagę na możliwość wykorzystywania cyfrowych rozwiązań w celu nawiązywania realnych znajomości, przyjaźni, związków. Kierując się zasadą złotego środka nie zapominamy o tradycyjnych, bardziej aktywnych formach spędzania własnego czasu.
  3. Lepiej planować własny czas: dzięki powszechnemu wykorzystaniu urządzeń przenośnych ich użytkownicy są w stanie lepiej zarządzać swoim czasem, mają dostęp do kalendarzy osobistych i mogą̨ w czasie rzeczywistym obserwować zachowania pozostałych podmiotów zaangażowanych w interakcje. Popieramy ideę właściwej organizacji czasu wolnego wiedząc, że bardzo często nałogowe korzystanie z elektronicznych narzędzi komunikacji powodowane jest nudą i sytuacją „niezagospodarowania”.
  4. Rozwijać swoje pasje i hobby: technologie mobilne przyczyniają się w istotnym stopniu do zmian zachodzących zarówno w sferze biznesu, jak i przemian społecznych. Jako Fundacja jesteśmy świadomi, że bezprzewodowe rozwiązania stosowane w życiu codziennym ludzi mają ogromny potencjał. Urządzenia mobilne włączone do internetowej sieci bardzo często stają się narzędziami służącymi do pogłębiania własnej wiedzy, pasji, zainteresowań.
  5. Pomagać innym: korzystanie z nowoczesnych narzędzi komunikacji stwarza przestrzeń do wspierania osób potrzebujących. Wierzymy, że dzięki urządzeniom mobilnym, możliwa jest aktywizacja społeczna seniorów, usprawnienie procesu zdrowienia osób chorujących, pomoc osobom z ograniczoną sprawnością.  Odpowiedzialne użytkowanie urządzeń mobilnych przyczynia się do poprawy stanu zdrowia somatycznego oraz psychicznego, pomaga zachować koncentrację, włączać osoby zmarginalizowane w główny nurt życia społecznego, kulturalnego.
  6. Zadbać o bezpieczeństwo własne i bezpieczeństwo najbliższych: możliwość bycia online cały czas oraz wszelkiego rodzaju serwisy geolokalizacyjne wspomagają rozwiązania, które zwiększają nasze bezpieczeństwo. Przenośny charakter urządzeń wspomaga szybką komunikację w razie wystąpienia sytuacji problematycznej czy też nawet kryzysowej. Odpowiedzialne korzystanie z urządzeń mobilnych może chronić nasze miejsce zamieszkania, podróżowanie, może przyczyniać się do zmniejszenia przypadków cyberprzestępczości czy cyberprzemocy.

Strona Fundacji Dbam o Mój Z@sięg

Broszura Fundacji Dbam o Mój Z@sięg