O KONFERENCJI

FUNDACJA DBAM O MÓJ Z@SIĘG oraz Miasto Gdynia we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Pomorskim Kuratorem Oświaty w Gdańsku serdecznie zapraszają do udziału w I edycji BEZPŁATNEJ międzynarodowej konferencji pt. Mobilność w sieci. Relacje. Bezpieczeństwo. Rozwój, która odbędzie się w dniach 1-3 grudnia 2016 roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia.

Serdecznie zapraszamy pedagogów, psychologów, psychoterapeutów uzależnień, nauczycieli, a przede wszystkim rodziców, którzy wraz ze swoimi dziećmi na co dzień wykorzystują cyfrowe urządzenia mobilne.

W ciągu trzech dni (1-3 grudnia 2016 roku) chcemy w gronie specjalistów zastanowić się nad rolą urządzeń mobilnych w życiu człowieka, w szczególności w sferze edukacji, kultury oraz zdrowia. W planowanej dyskusji rozmawiać będziemy nie tylko o bezpiecznym korzystaniu z cyfrowych „dobrodziejstw” naszych czasów, ale również o tym, w jaki sposób za pomocą urządzeń iaplikacji mobilnych nawiązywać trwałe i solidne relacje z innymi. Miejsce organizowanej konferencji – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia nie jest przypadkowe. Miasto Gdynia jest bowiem przestrzenią innowacyjną, eksperymentalną, gdzie swój początek ma wiele ciekawych idei w obszarze społecznym, gospodarczym czy technologicznym.

GŁÓWNYMI CELAMI KONFERENCJI SĄ:

  1. prezentacja całościowych wyników badań prowadzonych przez FUNDACJĘ DBAM O MÓJ Z@SIĘG w zakresie nałogowego korzystania z telefonów komórkowych przez młodzież w Polsce oraz podsumowanie innowacyjnego eksperymentu społecznego POZ@ SIECIĄ,
  2. podkreślenie roli i znaczenia relacji międzyludzkich w społeczeństwie cyfrowym,
  3. wskazanie możliwych innowacyjnych rozwiązań związanych z wykorzystaniem mediów cyfrowych w życiu codziennym (edukacja, zdrowie, kultura),
  4. określenie możliwych kierunków zmian w najbliższej przyszłości w zakresie funkcjonowania człowieka w życiu społecznym w kontekście szybkiego rozwoju technologicznego,
  5. zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające z nadmiernego i niekontrolowanego korzystania z mediów cyfrowych,
  6. stworzenie przestrzeni dla przedstawicieli świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego do wymiany myśli oraz doświadczeń w zakresie narzędzi nowych technologii.

 

ZAKŁADANE REZULTATY KONFERENCJI:

  1. poszerzenie wiedzy uczestników konferencji w zakresie odpowiedzialnego wykorzystywania mobilnych urządzeń cyfrowych,
  2. opracowanie publikacji naukowej po zakończonej konferencji,
  3. przygotowanie rekomendacji dla instytucji rządowych, samorządowych, pozarządowych w zakresie rozwiązań mobilnych w najważniejszych sferach życia człowieka (edukacja, zdrowie, kultura),
  4. integracja środowiska naukowego, przedstawicieli biznesu, władz rządowych, samorządowych oraz instytucji i organizacji pozarządowych w obszarze nowych technologii.