Monika Kończyk

konczykMonika Kończyk – magister biologii i filologii angielskiej oraz absolwentka studiów podyplomowych Chemia Techniczna i ochrona środowiska na Politechnice Gdańskiej, Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim oraz Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich Europeistyka na tej samej uczelni. Uczestniczyła w  programie stypendialnym dla przedstawicieli związków zawodowych prowadzonym przez Japońską Międzynarodowa Fundację Pracy (JILAF) oraz w programie stypendialnym German Marshall Fund of the United States. Uczyła w różnych typach szkół m.in. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, International Baccalaureate, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni – jako nauczyciel języka angielskiego oraz biologii w języku angielskim. Opracowała m.in. autorski program nauczania biologii w klasach dwujęzycznych. Uczestniczyła, jako przedstawiciel międzynarodowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, w licznych konferencjach międzynarodowych, przedstawiając referaty dotyczące systemu szkolnictwa, warunków pracy w szkole. Była koordynatorem oraz brała udział w grupie zarządzającej projektami międzynarodowymi. 0d 13 kwietnia 2016 roku jest Pomorskim Kuratorem Oświaty, który sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami oświatowymi województwa pomorskiego.