Manfred Spitzer

spitzer_geh_3_0908_9633Manfred Spitzer – wybitny niemiecki psychiatra, psycholog i wykładowca uniwersytecki. Studiował medycynę, filozofię i psychologię na Uniwersytecie we Fryburgu. W 1989 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego z psychiatrii na podstawie pracy pt.  Co to jest szaleństwo? Siedem lat pracował jako starszy lekarz w Szpitalu Psychiatrycznym Uniwersytetu w Heidelbergu. Dwukrotnie był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Harvarda. Był redaktorem czasopisma Neurology. Od 1998 roku jest dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala  Psychiatrycznego w Ulm.  Autor takich książek jak: Cyfrowa demencja,  Jak uczy się mózg, Cyberchoroby.