Magdalena Kamińska

img_20160411_100539Magdalena Kamińska – doktor nauk o poznaniu i komunikacji, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe to cyberkultura, archeologia i genologia mediów audiowizualnych. Autorka i współautorka ponad 40 artykułów naukowych oraz 5 monografii: Rzeczywistość wirtualna jako „ponowne zaczarowanie świata”. Pytanie o status poznawczy koncepcji, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej, CulturalTheory and History: Innovation oraz Upiór w kamerze. Zarys kulturowej historii filmu grozy.