Lech Mankiewicz

lech-mankiewicz-1Lech Mankiewicz – doktor habilitowany, polski astronom i fizyk, popularyzator nauk przyrodniczych. W roku 2011 został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne medalem im. Włodzimierza Zonna za wyjątkowy wkład w upowszechnianie wiedzy astronomicznej oraz umożliwienie uczniom i nauczycielom polskich szkół prowadzenie własnych regularnych obserwacji astronomicznych w ramach programu Hands-On Universe. Znany ze swojego bezkompromisowego i interdyscyplinarnego podejścia do popularyzacji astronomii i innych dziedzin nauki. Od 2001 roku związany z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, a od 2007 roku jest dyrektorem tej placówki. Wcześniej przez kilkanaście lat pracował w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN. Polski koordynator programu EU-HOU (Hands-On Universe, Europe), aktywny w Khan Academy. Uczniowie biorący udział w programie badawczym International Asteroid Search Campaigns (IASC – Charleston H21) zaproponowali, by planetoidzie pasa głównego (279377) 2010 CH1 nadać nazwę Lechmankiewicz.