Jacek Pyżalski

Jacek Pyżalski – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych tejże uczelni oraz jest adiunktem w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Mediator sądowy, autor licznych publikacji, trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej, członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży. Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży (GWP, Sopot 2011). Autor, współwykonawca i wykonawca ponad czterdziestu projektów, kierownik kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych m. in.: ACERISH 2 (Adult Mentoring, Dragon Fly, ROBUSD). Reprezentant Polski z nominacji MNiSW w Europejskiej Fundacji Nauki COST IS 0801 (EuropeanCooperation in the field of Scientific and Technical Research) Action IS0801: Cyberbullying: coping with negative and enhancingpositiveuses of newtechnologies, in relationships in educationalsettings oraz aktualnie – COST IS 1210 AppearanceMatters.