Grzegorz Ptaszek

grzegorz-ptaszekGrzegorz Ptaszek – doktor, medioznawca, psycholog, trener treningu psychologicznego, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; członek-założyciel i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej; rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej i ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Autor monografii Talk show. Szczerość na ekranie? oraz współredaktor monografii zbiorowych poświęconych edukacji medialnej oraz społeczno-kulturowym aspektom mediów, takich jak: MEDIA.PL. Badania nad mediami w Polsce, Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa (dostępna za darmo online: http://libron.pl/katalog/czytaj/id/216), Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, Człowiek – technologia – media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze. Członek European Communication Research and EducationAssociation (ECREA) oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.