Aleksandra Piotrowska

Aleksandra Piotrowska – doktor nauk humanistycznych, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła specjalizację psychologia szkolna (rozwojowa i wychowawcza) oraz psychologia pracy. Nieprzerwanie od października 1974 roku pracuje na Wydziale Pedagogicznym UW, a od października 2006 dodatkowo w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. W pracy naukowej prowadzi badania m.in. dotyczące determinantów funkcjonowania pamięci człowieka, indywidualnych i rodzinnych wyznaczników dojrzałości szkolnej dziecka i jego funkcjonowania w szkole, wpływu temperamentu człowieka na jego funkcjonowanie społeczne. Oprócz pracy naukowej i doradztwa dla rodziców i nauczycieli zajmuje się propagowaniem wiedzy psychologicznej współpracując w tym zakresie m.in. z Główną Kwaterą ZHP, stacjami radiowymi (Jedynka i Trójka) oraz telewizyjnymi (TVP, TVN, Polsat, Superstacja). Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich. Od 1985 roku do zamknięcia pisma w roku 2000 była członkiem kolegium redakcyjnego Psychologii Wychowawczej, naukowego czasopisma polskich psychologów. Przez wiele lat była autorką cyklu artykułów w magazynach Zuchowe Wieści, Diabetyk i Miś, a także w poradnikach metodycznych dla nauczycieli nauczania początkowego i instruktorów zuchowych.